celen

آخرین اخبار در مورد فناورانه

سرمایه‌های بیشتری به بازار فناورانه کشور سرریز می‌شود

چهل‌وپنجمین نشست مجازی بروکرها با هدف پیوند بیشتر و مستحکم‌تر میان بازار عرضه و تقاضای محصولات فناورانه بومی برگزار می‌شود. گروه علم و پیشرفت: 17 آذرماه سال 1401 کارگزار فن‌بازار منطقه‌ای استان هرمزگان میزبان این رویداد فناورانه است تا فناوران توانمندی‌های خود را معرفی کنند و بازار هدف برای خرید و سرمایه‌گذاری بر روی این ظرفیت‌های دانشی و تخصصی ترغیب شود. در چهل‌وپنجمین نشست م ...